چاپ مطلب

ورزش های سه ماهه سوم بارداری - تمرین دوم

تاریخ انتشار ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ , ۱۶:۲۰

 

تمرین دوم: ورزش قوزک پا

 

این تمرین، تمرین خوبی برای خستگی و تورم  پاها می باشد.

 

1- بنشینید. پشت خود را به دیوار تکیه دهید. پاهای خود را از مچ بلند کنید قسمت تحتانی پاها بوسیله یک بالش حمایت می شود. مطمئن شوید که پاهای شما در یک راستا قرار دارد. بدون اینکه کل پای شما از روی بالش بلند شود، تا حد امکان پای خود را از مچ بکشید. انگشتان شست پای خود را بکشید، تا شماره ی 5 بشمارید و این وضعیت را حفظ کنید.

 

2- پاهای خود را عقب آورده تا به وضعیت شروع بازگردید. اما حرکت را تا جایی ادامه دهید که پاهای شما خم شود. انگشتان شست پای شما بایستی به سقف و پاشنه های پا شما به سمت خارج اشاره کنند، تا شماره ی 5 بشمارید و این وضعیت را حفظ کنید. هر دو مرحله را 5 مرتبه تکرار کنید.

 

3- اکنون قوزک پا را 5 متر در جهت عقربه های ساعت و 5 مرتبه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

 

 

 

در ادامه مقالات دکتر مریم عطایی به بررسی بیشتر ورزش های دوران بارداری می پردازیم.

منبع: کتاب ورزش های دوران بارداری و بعد از زایمان | محمود اصغری

چاپ مطلب