چاپ مطلب

ورزش های سه ماهه نخست بارداری – تمرین پنجم

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۵/۲۷ , ۱۲:۷

تمرین پنجم : کشش یکطرفه

این یک کشش یکطرفه عمومی برای شمائی که ملزم به تکیه دادن به صندلی هستید می باشد که می توانید آنرا انجام دهید . در اجرای این تمرین بایستی شما بدون هیچگونه کشیدگی تا جائیکه امکان دارد خودتان را بکشید.

 

1 – در یکطرف جای دسته های صندلی بنشینید بطوریکه پاهایتان محکم روی زمین قرار گرفته و دست چپتان تکیه گاه صندلی را گرفته است . کنترل کنید که پشتتان صاف کشیده باشد و گردنتان راحت باشد .

ناف در مقابل ستون مهره قرار گرفته و عضلات کف لگن را بالا بکشید . چند نفس آرام کشیده و کنترل کنید هیچ قسمتی از اندام فوقانی تان تحت کشش نباشد.

2- دست راست خود را بالا برده بگونه ای که بالای سر قرار گیرد . نفس آرام کشیده و بازدم راحتی انجام دهید سپس بدن خود را به سمت مخالف ( همانند شکل ) خم نموده و کشش ساده ای ایجاد نمایید . یک نفس بکشید و با بازدمی آرام حرکات قفسه سینه خود را احساس نمایید.

3- حال نفس خود را حبس نموده و با آرامش آن را تخلیه نمایید سپس همین تمرین را در طرف مقابل برای 5 تا 10 بار انجام دهید.

 

 

در ادامه مقالات دکتر مریم عطایی به بررسی بیشتر ورزش های دوران بارداری می پردازیم.

منبع: کتاب ورزش های دوران بارداری و بعد از زایمان | محمود اصغری

 

چاپ مطلب