ساعات حضور در مطب

مطب مینی سیتی:

شنبه تا چهارشنبه 7 - 4 بعداز ظهر

 

 

بیمارستان مردم ،نیکان،فرمانیه
کلینیک بیمارستان فرمانیه روزهای پنج شنبه ساعت ۱۸تا۲۰

درمانگاه مکتب الزهرا(پیروزی) شنبه ها صبح
درمانگاه مسجد بهشتی(نبرد)یکشنبه صبح وسه شنبه بعدازظهر

دی کلینیک نیاوران