ساعات حضور در مطب

مطب مینی سیتی:

شنبه تا چهارشنبه 7 - 4 بعداز ظهر

 

 

 

مطب مینی سیتی:

روزهای زوج ساعت 6 - 4 بعداز ظهر